Sonuç bildirgesi/إعلان النتيجة /Final report

Paylaş

SONUÇ BİLDİRGESİ

6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Çatışma Bölgelerinde Çocukluk: Yaklaşımlar ve Çözümler” konulu konferansın sonunda, 19 oturumda sunulan 80’i aşkın bilimsel tebliğ ile bunların müzakerelerinden yola çıkarak şu sonuçlara varılmıştır:

1. Savaşlarda çocukların istismar edilmesi suç sayılmalıdır. Çocuğun yüksek yararının korunması için alternatif kefalet modelleri geliştirilmelidir.
2. Çocukların çatışma ve savaş bölgelerinde medya elemanı olarak çalıştırılması suç sayılmalıdır.
3. Çocuk haklarını ihlal eden her türlü eylemin engellenmesi için gereken tüm önleyici tedbirler güçlü bir şekilde alınmalıdır.
4. Çatışma bölgelerindeki çocukları koruyan ve haklarını takip eden güçlü yasal tedbirler alınmalıdır.
5. Çatışma bölgelerinde çocukları kötüye kullanan doğrudan sorumluların şahsen cezalandırılmaktan kaçınmaları, ülkelerin iç mevzuatlarında da mutlak şekilde engellenmelidir.
6. Genel anlamda ve özellikle çatışma bölgelerinde, çocuk haklarına ilişkin tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri işleten mekanizmalar güçlendirilmelidir.
7. Çatışma, yerinden edilme ve sığınma bölgelerinde çocuklara yönelik şiddet ve istismar vakalarını kayıt altına alarak belgelendirme çalışmalarını yürütecek bir mekanizma oluşturulmalı, hak ihlali izleme yönergeleri geliştirilmeli, ihlalleri kesintisiz izleyecek bir takip komisyonu oluşturulmalıdır.
8. Konu hakkındaki bölgesel ve küresel karşılaştırmalı araştırmalar arttırılmalı, bu araştırmaların sonuçları çocuklara yönelik politikalar oluşturulurken mutlaka dikkate alınmalı, çatışma bölgelerindeki çocukların da normal bir ortamda onurlu ve dengeli bir hayat sürmeleri teminat altına alınmalıdır.
9. Çatışan taraflar ve silahlı gruplar arasında diyalog ve uzlaşı çabaları desteklenmeli, vatandaşlık ve aktif katılımın egemen olduğu siyasi ve toplumsal bir ortam inşa edilmelidir.
10. Çatışma bölgelerinde çocukların yaşadığı trajediyi yerinde incelemek üzere saha çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş diplomatik çabalar desteklenmelidir.
11. “es-Selâmu Yesna’uhu Etfâluna: Barışı Çocuklarımız Yapacak” inisiyatifi başta olmak üzere, ‘çatışma bölgelerindeki çocuklar’ sorununa yönelik tüm farkındalık oluşturma ve durumu iyileştirme girişimleri desteklenmelidir.

بيــــــان المـؤتــمر

في ختام اعمال المؤتمر “الطفولة في مناطق الصراع- مقاربات وحلول” المنعقد في 6 و 7 مايو 2018 بمدينة اسطنبول وعقب اكثر من ثمانين مداخلة علمية توزعت على تسعة عشر ورشة وبعد المناقشات الرصينة خلص المؤتمرون الى ما يلي:
1. تجريم استغلال الاطفال في الحروب والعمل على ايجاد الوسائل البديلة والكفيلة باحترام المصلحة الفضلى للطفل.
2. تجريم التوظيف الاعلامي للأطفال في النزاعات والحروب.
3. تعزيز التدابير الوقائية الضرورية لمنع كل فعل ضار بحقوق الطفل.
4. تعزيز التدابير الحمائية القانونية والرقابية للأطفال في مناطق النزاع.
5. ضمان عدم الافلات من العقاب للمسؤولين المباشرين على توظيف الاطفال واستغلالهم في النزاعات و التشريعات الداخلية.
6. تعزيز اليات الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل عموما وفي مناطق الصراع بشكل خاص.
7. تطوير اليات التوثيق بجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد الاطفال واستغلالهم في مناطق النزاع والنزوح واللجوء وتحديد المؤشرات لمتابعة مستويات هذه الممارسات.
8. ضرورة اجراء مزيد من البحوث والدراسات العلمية الدقيقة محليا ودوليا ومقارنتها واستثمارها في وضع السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالأطفال في مناطق الصراع وهذا بقصد تأهيلهم لحياة طبيعية وكريمة ومتوازنة.
9. دعم المجهودات الرامية لتعزيز الحوار بين الاطراف المتنازعة والمجموعات المسلحة في سبيل بناء مناخ سياسي واجتماعي تسود فيه قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة.
10. دعم المجهودات الدبلوماسية وإقرانها بالعمل الميداني لمعاينة الواقع المأساوي الذي يعيشه الاطفال في مناطق النزاع.
11. دعم كل المبادرات الرامية من اجل الترافع والتحسيس بقضايا الاطفال في مناطق النزاع بما فيها مبادرة “السلام يصنعه أطفالنا”.

FINAL REPORT

At the end of the conference on “Childhood in Conflict Zones: Approaches and Solutions” hold  in Istanbul on 6-7 May 2018, the following conclusions were reached, starting from the negotiations with more than 80 scientific papers presented in 19 sessions:

 1. Exploitation of children in wars should be considered as a crime. Alternative safeguarding models should be developed to protect the best interests of the child.
 2. The employment of children as media agents in conflict and war zones should be considered as a crime.
 3. All preventive measures necessary to prevent any act that violates children’s rights should be taken strongly.
 4. Strong legal measures must be taken to protect children in conflict area and follow their rights.
 5. Direct responsibility for abusing children in conflict areas should be avoided in person and must be absolutely prevented in the domestic legislation of the countries.
 6. In the general and particular sense, in conflict areas mechanisms that operate all international agreements and conventions on children’s rights should be strengthened.
 7. Establish a mechanism to document the violence and abuse cases against children in the areas of conflict, displacement and asylum and to carry out documentation activities, develop guidelines for violation of trafficking, and establish a follow-up commission to monitor violations without interruption.
 8. Regional and global comparative research on the issue should be increased, the results of these surveys should be taken into consideration when policies are oriented towards children, and children in conflict areas should be ensured to live a dignified and balanced life in a normal environment.
 9. Dialogue and reconciliation efforts should be supported between conflicting parties and armed groups, and a political and social environment in which citizenship and active participation dominate.
 10. Diplomatic efforts associated with field work should be supported in conflict zones to investigate tragedy where children are living.
 11. Initiatives to raise awareness and improve the situation for the “children in the conflict area”, especially the initiative “Let’s make peace with our children” will be supported.