Anasayfa

Paylaş

İSTANBUL (AA) – Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) tarafından düzenlenen, “Çatışma Bölgelerinde Çocukluk: Yaklaşımlar ve Çözümler” konulu konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tilemsen Üniversitesi Dinler Antropolojisi Birimi iş birliğiyle, 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde 19 oturum halinde gerçekleştirilen konferansta, 80’i aşkın bilimsel tebliğ sunuldu.

ABD, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus ve Sudan’dan yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde savaş mağduru çocukların yasal hakları üzerinde duruldu.

Bildirgede, savaşlarda çocukların istismar edilmesi ve medya elemanı olarak çalıştırılmasının suç sayılması gerektiği belirtilerek, “Çocuğun yüksek yararının korunması için alternatif kefalet modelleri geliştirilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukları kötüye kullanan doğrudan sorumluların şahsen cezalandırılmaktan kaçınmaları, ülkelerin iç mevzuatlarında da mutlak şekilde engellenmelidir. Genel anlamda ve özellikle çatışma bölgelerinde, çocuk haklarına ilişkin tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri işleten mekanizmalar güçlendirilmelidir. Çatışma, yerinden edilme ve sığınma bölgelerinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar vak’alarını kayıt altına alarak belgelendirme çalışmalarını yürütecek bir mekanizma oluşturulmalı, hak ihlali izleme yönergeleri geliştirilmeli, ihlalleri kesintisiz izleyecek bir takip komisyonu oluşturulmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk haklarını ihlal eden her türlü eylemin engellenmesi ve çatışma bölgelerindeki çocukları koruyup haklarını takip eden tedbirlerin alınması gerektiği aktarılan bildirgede, şu maddeler de yer aldı:

“Konu hakkındaki bölgesel ve küresel karşılaştırmalı araştırmalar arttırılmalı, bu araştırmaların sonuçları çocuklara yönelik politikalar oluşturulurken mutlaka dikkate alınmalı, çatışma bölgelerindeki çocukların da normal bir ortamda onurlu ve dengeli bir hayat sürmeleri teminat altına alınmalıdır. Çatışan taraflar ve silahlı gruplar arasında diyalog ve uzlaşı çabaları desteklenmeli, vatandaşlık ve aktif katılımın egemen olduğu siyasi ve toplumsal bir ortam inşa edilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukların yaşadığı trajediyi yerinde incelemek üzere saha çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş diplomatik çabalar desteklenmelidir. ‘es-Selamu Yesna’uhu Etfaluna’ (Barışı Çocuklarımız Yapacak) inisiyatifi başta olmak üzere, ‘çatışma bölgelerindeki çocuklar’ sorununa yönelik tüm farkındalık oluşturma ve durumu iyileştirme girişimleri desteklenmelidir.”

Uluslararası Konferans
“Çatışma Bölgelerinde Çocukluk”

Yaklaşımlar ve Çözümler
6-7 Mayıs 2018

International Conference on
“Childhood in conflict zones:
Approaches and solutions”
6-7 May 2018

 “الطفولة في مناطق الصراع “ مقاربات و حلول
اسطنبول
يومي 06-07 ماي 2018

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR/
ORGANIZED BY/ 
ينظمون

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Research Center for Development Training and Consultancy
مركز البحوث والتدريب والتطوير الاستشاري
Istanbul/Turkey
www.argeda.com.tr 

Anthropology of religions laboratory –
University of Tlemcen Algeria
Karşılaştırmalı Dinler Antropolojisi Labarotuvarı-Tilemsan Üniversitesi
مخبر انثروبولوجيا الاديان ومقارنتها   جامعة تلمسان الجزائر


İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Istanbul Metropolitan Municipality
 بلدية مدينة اسطنبول الكبرى
www.ibb.istanbul

Yer/Place/مكان المؤتمر

Ali Emiri Kültür Merkezi
Ali Emiri Cultural Center
بالمركز الثقافي المركزي علي إيميري إفندي
Fatih/Istanbul

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR/
SUPPORTERS

RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLAR/
OFFICIAL AND PRIVATE ORGANIZATIONS 

;

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح )
Research and Development of Human Recourses Center ( REMAH) Strategic Studies for Pluralisim and
Peace Association 


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Algerian Network for the Defense of
the Rights of the Child 

İSTANBUL (AA) – Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) tarafından düzenlenen, “Çatışma Bölgelerinde Çocukluk: Yaklaşımlar ve Çözümler” konulu konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tilemsen Üniversitesi Dinler Antropolojisi Birimi iş birliğiyle, 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde 19 oturum halinde gerçekleştirilen konferansta, 80’i aşkın bilimsel tebliğ sunuldu.

ABD, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus ve Sudan’dan yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde savaş mağduru çocukların yasal hakları üzerinde duruldu.

Bildirgede, savaşlarda çocukların istismar edilmesi ve medya elemanı olarak çalıştırılmasının suç sayılması gerektiği belirtilerek, “Çocuğun yüksek yararının korunması için alternatif kefalet modelleri geliştirilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukları kötüye kullanan doğrudan sorumluların şahsen cezalandırılmaktan kaçınmaları, ülkelerin iç mevzuatlarında da mutlak şekilde engellenmelidir. Genel anlamda ve özellikle çatışma bölgelerinde, çocuk haklarına ilişkin tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri işleten mekanizmalar güçlendirilmelidir. Çatışma, yerinden edilme ve sığınma bölgelerinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar vak’alarını kayıt altına alarak belgelendirme çalışmalarını yürütecek bir mekanizma oluşturulmalı, hak ihlali izleme yönergeleri geliştirilmeli, ihlalleri kesintisiz izleyecek bir takip komisyonu oluşturulmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk haklarını ihlal eden her türlü eylemin engellenmesi ve çatışma bölgelerindeki çocukları koruyup haklarını takip eden tedbirlerin alınması gerektiği aktarılan bildirgede, şu maddeler de yer aldı:

“Konu hakkındaki bölgesel ve küresel karşılaştırmalı araştırmalar arttırılmalı, bu araştırmaların sonuçları çocuklara yönelik politikalar oluşturulurken mutlaka dikkate alınmalı, çatışma bölgelerindeki çocukların da normal bir ortamda onurlu ve dengeli bir hayat sürmeleri teminat altına alınmalıdır. Çatışan taraflar ve silahlı gruplar arasında diyalog ve uzlaşı çabaları desteklenmeli, vatandaşlık ve aktif katılımın egemen olduğu siyasi ve toplumsal bir ortam inşa edilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukların yaşadığı trajediyi yerinde incelemek üzere saha çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş diplomatik çabalar desteklenmelidir. ‘es-Selamu Yesna’uhu Etfaluna’ (Barışı Çocuklarımız Yapacak) inisiyatifi başta olmak üzere, ‘çatışma bölgelerindeki çocuklar’ sorununa yönelik tüm farkındalık oluşturma ve durumu iyileştirme girişimleri desteklenmelidir.”

ULUSLARARASI KONFERANS ÇAĞRISI
CALL TO INTERNATIONAL CONFERENCE
دعوة للمشاركة في 
المؤتمر الدولي

Uluslararası Konferans
“Çatışma Bölgelerinde Çocukluk”

Yaklaşımlar ve Çözümler
6-7 Mayıs 2018

International Conference on
“Childhood in conflict zones:
Approaches and solutions”
6-7 May 2018

 “الطفولة في مناطق الصراع “ مقاربات و حلول
اسطنبول
يومي 06-07 ماي 2018

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR/
ORGANIZED BY/ 
ينظمون

 

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Research Center for Development Training and Consultancy
مركز البحوث والتدريب والتطوير الاستشاري
Istanbul/Turkey
www.argeda.com.tr 

Anthropology of religions laboratory –
University of Tlemcen Algeria
Karşılaştırmalı Dinler Antropolojisi Labarotuvarı-Tilemsan Üniversitesi
مخبر انثروبولوجيا الاديان ومقارنتها   جامعة تلمسان الجزائر


İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Istanbul Metropolitan Municipality
 بلدية مدينة اسطنبول الكبرى
www.ibb.istanbul

Yer/Place/مكان المؤتمر

Ali Emiri Kültür Merkezi
Ali Emiri Cultural Center
بالمركز الثقافي المركزي علي إيميري إفندي
Fatih/Istanbul

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR/
SUPPORTERS

RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLAR/
OFFICIAL AND PRIVATE ORGANIZATIONS 

;

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح )
Research and Development of Human Recourses Center ( REMAH) Strategic Studies for Pluralisim and
Peace Association 


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Algerian Network for the Defense of
the Rights of the Child 

Anasayfa

Paylaş

İSTANBUL (AA) – Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) tarafından düzenlenen, “Çatışma Bölgelerinde Çocukluk: Yaklaşımlar ve Çözümler” konulu konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tilemsen Üniversitesi Dinler Antropolojisi Birimi iş birliğiyle, 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde 19 oturum halinde gerçekleştirilen konferansta, 80’i aşkın bilimsel tebliğ sunuldu.

ABD, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus ve Sudan’dan yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde savaş mağduru çocukların yasal hakları üzerinde duruldu.

Bildirgede, savaşlarda çocukların istismar edilmesi ve medya elemanı olarak çalıştırılmasının suç sayılması gerektiği belirtilerek, “Çocuğun yüksek yararının korunması için alternatif kefalet modelleri geliştirilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukları kötüye kullanan doğrudan sorumluların şahsen cezalandırılmaktan kaçınmaları, ülkelerin iç mevzuatlarında da mutlak şekilde engellenmelidir. Genel anlamda ve özellikle çatışma bölgelerinde, çocuk haklarına ilişkin tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri işleten mekanizmalar güçlendirilmelidir. Çatışma, yerinden edilme ve sığınma bölgelerinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar vak’alarını kayıt altına alarak belgelendirme çalışmalarını yürütecek bir mekanizma oluşturulmalı, hak ihlali izleme yönergeleri geliştirilmeli, ihlalleri kesintisiz izleyecek bir takip komisyonu oluşturulmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk haklarını ihlal eden her türlü eylemin engellenmesi ve çatışma bölgelerindeki çocukları koruyup haklarını takip eden tedbirlerin alınması gerektiği aktarılan bildirgede, şu maddeler de yer aldı:

“Konu hakkındaki bölgesel ve küresel karşılaştırmalı araştırmalar arttırılmalı, bu araştırmaların sonuçları çocuklara yönelik politikalar oluşturulurken mutlaka dikkate alınmalı, çatışma bölgelerindeki çocukların da normal bir ortamda onurlu ve dengeli bir hayat sürmeleri teminat altına alınmalıdır. Çatışan taraflar ve silahlı gruplar arasında diyalog ve uzlaşı çabaları desteklenmeli, vatandaşlık ve aktif katılımın egemen olduğu siyasi ve toplumsal bir ortam inşa edilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukların yaşadığı trajediyi yerinde incelemek üzere saha çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş diplomatik çabalar desteklenmelidir. ‘es-Selamu Yesna’uhu Etfaluna’ (Barışı Çocuklarımız Yapacak) inisiyatifi başta olmak üzere, ‘çatışma bölgelerindeki çocuklar’ sorununa yönelik tüm farkındalık oluşturma ve durumu iyileştirme girişimleri desteklenmelidir.”

Uluslararası Konferans
“Çatışma Bölgelerinde Çocukluk”

Yaklaşımlar ve Çözümler
6-7 Mayıs 2018

International Conference on
“Childhood in conflict zones:
Approaches and solutions”
6-7 May 2018

 “الطفولة في مناطق الصراع “ مقاربات و حلول
اسطنبول
يومي 06-07 ماي 2018

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR/
ORGANIZED BY/ 
ينظمون

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Research Center for Development Training and Consultancy
مركز البحوث والتدريب والتطوير الاستشاري
Istanbul/Turkey
www.argeda.com.tr 

Anthropology of religions laboratory –
University of Tlemcen Algeria
Karşılaştırmalı Dinler Antropolojisi Labarotuvarı-Tilemsan Üniversitesi
مخبر انثروبولوجيا الاديان ومقارنتها   جامعة تلمسان الجزائر


İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Istanbul Metropolitan Municipality
 بلدية مدينة اسطنبول الكبرى
www.ibb.istanbul

Yer/Place/مكان المؤتمر

Ali Emiri Kültür Merkezi
Ali Emiri Cultural Center
بالمركز الثقافي المركزي علي إيميري إفندي
Fatih/Istanbul

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR/
SUPPORTERS

RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLAR/
OFFICIAL AND PRIVATE ORGANIZATIONS 

;

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح )
Research and Development of Human Recourses Center ( REMAH) Strategic Studies for Pluralisim and
Peace Association 


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Algerian Network for the Defense of
the Rights of the Child 

İSTANBUL (AA) – Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi (ARGEDA) tarafından düzenlenen, “Çatışma Bölgelerinde Çocukluk: Yaklaşımlar ve Çözümler” konulu konferansın sonuç bildirgesi yayınlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Tilemsen Üniversitesi Dinler Antropolojisi Birimi iş birliğiyle, 6-7 Mayıs 2018 tarihlerinde 19 oturum halinde gerçekleştirilen konferansta, 80’i aşkın bilimsel tebliğ sunuldu.

ABD, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus ve Sudan’dan yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı konferansın sonuç bildirgesinde savaş mağduru çocukların yasal hakları üzerinde duruldu.

Bildirgede, savaşlarda çocukların istismar edilmesi ve medya elemanı olarak çalıştırılmasının suç sayılması gerektiği belirtilerek, “Çocuğun yüksek yararının korunması için alternatif kefalet modelleri geliştirilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukları kötüye kullanan doğrudan sorumluların şahsen cezalandırılmaktan kaçınmaları, ülkelerin iç mevzuatlarında da mutlak şekilde engellenmelidir. Genel anlamda ve özellikle çatışma bölgelerinde, çocuk haklarına ilişkin tüm uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri işleten mekanizmalar güçlendirilmelidir. Çatışma, yerinden edilme ve sığınma bölgelerinde, çocuklara yönelik şiddet ve istismar vak’alarını kayıt altına alarak belgelendirme çalışmalarını yürütecek bir mekanizma oluşturulmalı, hak ihlali izleme yönergeleri geliştirilmeli, ihlalleri kesintisiz izleyecek bir takip komisyonu oluşturulmalıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Çocuk haklarını ihlal eden her türlü eylemin engellenmesi ve çatışma bölgelerindeki çocukları koruyup haklarını takip eden tedbirlerin alınması gerektiği aktarılan bildirgede, şu maddeler de yer aldı:

“Konu hakkındaki bölgesel ve küresel karşılaştırmalı araştırmalar arttırılmalı, bu araştırmaların sonuçları çocuklara yönelik politikalar oluşturulurken mutlaka dikkate alınmalı, çatışma bölgelerindeki çocukların da normal bir ortamda onurlu ve dengeli bir hayat sürmeleri teminat altına alınmalıdır. Çatışan taraflar ve silahlı gruplar arasında diyalog ve uzlaşı çabaları desteklenmeli, vatandaşlık ve aktif katılımın egemen olduğu siyasi ve toplumsal bir ortam inşa edilmelidir. Çatışma bölgelerinde çocukların yaşadığı trajediyi yerinde incelemek üzere saha çalışmalarıyla ilişkilendirilmiş diplomatik çabalar desteklenmelidir. ‘es-Selamu Yesna’uhu Etfaluna’ (Barışı Çocuklarımız Yapacak) inisiyatifi başta olmak üzere, ‘çatışma bölgelerindeki çocuklar’ sorununa yönelik tüm farkındalık oluşturma ve durumu iyileştirme girişimleri desteklenmelidir.”

ULUSLARARASI KONFERANS ÇAĞRISI
CALL TO INTERNATIONAL CONFERENCE
دعوة للمشاركة في 
المؤتمر الدولي

Uluslararası Konferans
“Çatışma Bölgelerinde Çocukluk”

Yaklaşımlar ve Çözümler
6-7 Mayıs 2018

International Conference on
“Childhood in conflict zones:
Approaches and solutions”
6-7 May 2018

 “الطفولة في مناطق الصراع “ مقاربات و حلول
اسطنبول
يومي 06-07 ماي 2018

DÜZENLEYEN KURULUŞLAR/
ORGANIZED BY/ 
ينظمون

 

Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi
Research Center for Development Training and Consultancy
مركز البحوث والتدريب والتطوير الاستشاري
Istanbul/Turkey
www.argeda.com.tr 

Anthropology of religions laboratory –
University of Tlemcen Algeria
Karşılaştırmalı Dinler Antropolojisi Labarotuvarı-Tilemsan Üniversitesi
مخبر انثروبولوجيا الاديان ومقارنتها   جامعة تلمسان الجزائر


İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Istanbul Metropolitan Municipality
 بلدية مدينة اسطنبول الكبرى
www.ibb.istanbul

Yer/Place/مكان المؤتمر

Ali Emiri Kültür Merkezi
Ali Emiri Cultural Center
بالمركز الثقافي المركزي علي إيميري إفندي
Fatih/Istanbul

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR/
SUPPORTERS

RESMİ VE ÖZEL KURULUŞLAR/
OFFICIAL AND PRIVATE ORGANIZATIONS 

;

مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح )
Research and Development of Human Recourses Center ( REMAH) Strategic Studies for Pluralisim and
Peace Association 


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI/
NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
Algerian Network for the Defense of
the Rights of the Child